วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การวางท่อเหล็กเหนียวโดยต่อท่อแบบใช้ Mcanical Coupling


การวางท่อเหล็กเหนียวชนิดใต้ดิน โดยต่อท่อแต่ละท่อนด้วย Mcanical Coupling เมื่อเปรียบเทียบกับการต่อด้วยหน้าจานเหล็กเหนียวตาดี พบว่าการทำงานด้วยวิธีนี้จะเร็วกว่ากันมาก และมีความยืดหยุ่นต่อการทำงานมากกว่าโดยสามารถเบนซ้าย-ขวา หรือ บน-ล่าง ประมาณ 10 องศา ได้โดยไม่รั่ว ขณะที่การต่อแบบหน้าจานทำได้ยาก
clip_image002 clip_image004
ภาพที่ 1 แสดงการวางท่อและต่อท่อด้วย Mcanical Coupling

การต่อท่อด้วย Mcanical Coupling มีวิธีการทำงานดังนี้
1. ขุดร่องดินจนได้ความลึกตามต้องการ
2. ใช้แรงงานปรับบดอัดดินในร่องดินให้ได้ระดับ
3. วัดระยะความยาวปลายท่อท่อนที่ 1 ว่าอยู่ตรงจุดไหน เมื่อได้แล้วให้ขุดหลุมให้ลึกจากระดับท้องท่อท่อนที่ 1 ประมาณ 30 ซม. โดยให้ห่างจากปลายท่อท่อนที่ 1 และ 2 ข้างละ 50 ซม.
4. ยกท่อท่อนที่ 1 โดยใช้สายพานยกท่อลงในร่องดิน
5. ทำความสะอาดปลายท่อท่อนที่ 1 โดยใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน
6. ประกอบแหวนข้าง ชิ้นที่ 1 และตามด้วยแหวนยางชิ้นที่ 1 โดยใช้มือดันเข้าไปห่างจากปลายท่อประมาณ 10 ซม.
7. ยกท่อท่อนที่ 2 ลงในร่องดินที่ขุดเตรียมไว้แล้ว ทำความสะอาดปลายท่อท่อนที่ 2 โดยใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน
8. ประกอบแหวนข้าง ชิ้นที่ 2 , แหวนยางชิ้นที่ 2 , และแหวนข้างตามลำดับ โดยใช้มือดันแหวนกลางโผล่จากปลายท่อท่อนที่ 2 ประมาณ 5 ซม.
9. ใช้รถยกท่อท่อนที่ 2 ให้พ้นจากระดับดินเล็กน้อยแล้วใช้แรงงานจับปลายท่อท่อนที่ 2 ค่อยๆดันท่อท่อนที่ 2 เข้าไปหาท่อท่อนที่ 1 โดยใช้แหวนกลางเป็นตัวบังคับ โดยให้ปลายท่อระหว่างท่อนที่ 1 กับท่อท่อนที่ 2 ห่างกันไม่เกิน 5 มม.
10. ใช้ประแจหรือบล๊อคลมขันน๊อตทุกๆตัวให้แน่น
11. ทำตามลำดับที่ 3 ถึง 9 จนเสร็จ
12. เมื่อวางได้ความยาวพอประมาณให้ปิดหน้าจานตาบอดเพื่อเติมน้ำและทดสอบน้ำต่อไป

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

combination air valve

    Combination Air Valve  เป็นวาล์วที่มีระบบไล่อากาศออกและดึงอากาศเข้าท่อ  มี Large Orifice เท่ากับขนาดของวาล์ว และมี Small Orifice พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของน้ำและอากาศ(Anti-Shock)  วาล์วจะทำงานอัตโนมัติขณะเติมน้ำเข้าท่อและเกิด Column Separation  เป็นวาล์วป้องกันการเกิด Surge และ Water Hammer  ทนความดันใช้งานไม่น้อยกว่า 10 กก./ซม.  วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การต่อท่อ HDPE แบบ Electro Fusion

         เป็นการต่อท่อโดยการหลอมเนื้อท่อกับตัวข้อต่อ เช่น ข้องอ  สามทาง  ข้อต่อตรง ฯลฯ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีขดลวดตัวนำกระแสไฟฟ้าจะฝังอยู่ในผนังของตัวข้อต่อ จากนั้นสวมปลายท่อที่จะเชื่อมติดกันเข้าไปในตัวข้อต่อ แล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าทางขดลวดตัวนำเพื่อสร้างความร้อนให้เกิดขึ้นบริเวณผนังด้าน ในของตัวข้อต่อ ความร้อนจะทำให้เนื้อท่อและตัวข้อต่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นปล่อยให้เย็น ท่อจะแข็งตัวและเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน การเชื่อมวิธีนี้สามารถเชื่อมท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 20 มิลลิเมตร จนถึง 400 มิลลิเมตร วิธีการเชื่อมนี้นิยมมากในการเชื่อม ท่อน้ำดื่ม   ท่อก๊าซ
fully-automatic-electro-fusion-control-box
ข้อดีของการต่อท่อด้วยวิธี Electro Fusion
1.ใช้งานง่ายในพื้นที่แคบๆ เช่น ย่านชุมชน
2. เคลื่อนย้ายสะดวก เนื่องจากมีน้ำหนักเบา
3. สะดวกในการใช้งาน  เนื่องจากใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 220 v 
4. เหมาะสำหรับในงานซ่อมท่อ
download

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

รายงานการเชื่อมท่อ HDPE

เดิมการเชื่อมท่อ HDPE จะใช้แรงงานคนสังเกตจากตะเข็บแนวท่อและต้องอาศัยประสบการณ์ แต่ปัจจุบันการเชื่อมท่อ HDPE จะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม(LDU) ออกรายงานผลการเชื่อมที่แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทำให้ข้อมูลการเขื่อมที่ได้แน่นอน เกิดความผิดพลาดน้อยจากภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของรายงานผลการเชื่อม ซึ่งจะแสดงรายละเอียดไว้ครบถ้วน

IMG_00061

ความเสียหายของท่อจากเครื่องจักร

การติดตั้งแท่นรับท่อบริเวณ สามทาง ท่อโค้ง ปลายท่อ มีความจำเป็นอย่างมาก ยิ่งหากบริเวณนั้นเป็นดินอ่อนการขุดดินและวางท่อทันที่มีโอกาสทรุดตัวสูง ดังนั้นจึงต้องติดตั้งแท่นคอนกรีตให้รับแรงทั้งแนวดิ่งและแนวราบให้เพียงพอกับแรงดันของน้ำในเส้นท่อขณะจ่ายออกสู่ระบบ และที่มักลือกันบ่อยๆจะจะเป็นแรงภายนอก ได้แก่ดินถมหลังท่อ และที่สำคัญเครื่องจักรขณะขุดวางท่อต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

100_1908 (Small)

จากภาพท่อโค้งเหล็กหล่อทรุดตัวเนื่องจากติดตั้งแท่นรับท่อไม่แข็งแรงเพียงพอประกอบกับขณะติดตั้งรถแบคโฮได้ปรับดินและย่ำบริเวณหลังท่อ จึงทำให้เสียหายตามภาพ

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ท่อแตก!!สาเหตุจากไม่รองทราย

การวางท่อ พีวีซี(PVC) นั้นโดยทั่วไปพื้นที่ต้องเรียบ ไม่มีเม็ดหิน กรวด อยู่ แต่หากมีจริงๆจำเป็นต้องรองพื้นและกลบด้วยทรายหยาบ จากภาพด้านล่างนี้สภาพดินมีเศษหินปนอยู่และขณะวางท่อเก็บออกไม่หมด จึงทำให้เสียหายเป็นอย่างมาก

100_2086 (Small)

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การติดตั้งแอร์วาล์ว(Air Valve)

งานติดตั้งชุดแอร์วาล์วจะติดตั้งตรงตำแหน่งจุดสูงสุดของแนวท่อ หรือจุดปลายของตำแหน่งสะพานรับท่อมีวัตถุประสงค์เพื่อระบายอากาศในเส้นท่อ

ปัญหาที่เจอบ่อยคือ

1.พบว่าบางจุดในแบบแปลนไม่มีตำแหน่งติดตั้งแอร์วาล์วเมื่อวางท่อแล้วเสร็จน้ำประปาจะไม่ไหลเนื่องจากมีลมในเส้นท่อ ทำให้ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อคิดค่างานเพิ่มและต้องมาติดตั้งอีกครั้ง

2. ขณะติดตั้งแอร์วาล์วเสร็จเนื่องจากดินยังไม่แน่นเมื่อติดตั้งบ่อ คสล.เสร็จและทิ้งช่วงเวลาไม่นานบ่อ คสล.จะทรุดและเอียงทำให้ไปกดเสาแอร์วาล์วและสามทางแตกหรือฉีกขาดในที่สุด ดังนั้น ควรกดเสาเข็มไม้ไว้ที่สามทางตัวล่างและทั้งสี่มุมของบ่อ คสล.

clip_image002

ภาพที่ 1 แสดงการติดตั้งแอร์วาล์วและบ่อ คสล. เมื่อวางท่อในผิวจราจร

clip_image004

ภาพที่ 2 แสดงวิธีการติดตั้งชุดแอร์วาล์วในเส้นท่อเมนเมื่อวางในร่องดิน