วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การทดสอบแรงดันน้ำ(Pressure Test) ในเส้นท่อ


ในงานวางท่อประปาจะประกอบด้วยงานขุดวางและงานการทดสอบความดันน้ำ(Pressure Test) ในเส้นท่อ และนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญรองจากงานวางท่อ ซึ่งขณะวางท่อต้องวางแผนการทดสอบน้ำตามจุดที่ขุดวางท่อตามไปด้วย ไม่ควรปล่อยไว้ยาวๆแล้วจึงทดสอบ เพราะว่ามีปัญหามากๆ
การทดสอบความดันในเส้นท่อเป็นการทดสอบการรั่วซึมของข้อต่อว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยยึดถือปริมาณการรั่วซึมสูงสุดที่ยอมให้เป็นเกณฑ์ ซึ่งได้มาจากการคำนวณหรือกราฟ ในงานทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อปกติต้องเติมน้ำในเส้นท่อไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง แล้วจึงทำการทดสอบความดันน้ำ
clip_image002
ตัวอย่างจุดทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ

รายงานทดสอบน้ำ
ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบน้ำท่อ HDPE

การติดตั้งแอร์วาล์ว(Air Valve)


     งานติดตั้งชุดแอร์วาล์วจะติดตั้งตรงตำแหน่งจุดสูงสุดของแนวท่อ หรือจุดปลายของตำแหน่งสะพานรับท่อมีวัตถุประสงค์เพื่อระบายอากาศในเส้นท่อ
ปัญหาที่เจอบ่อยคือ
1.พบว่าบางจุดในแบบแปลนไม่มีตำแหน่งติดตั้งแอร์วาล์วเมื่อวางท่อแล้วเสร็จน้ำประปาจะไม่ไหลเนื่องจากมีลมในเส้นท่อ ทำให้ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อคิดค่างานเพิ่มและต้องมาติดตั้งอีกครั้ง
2. ขณะติดตั้งแอร์วาล์วเสร็จเนื่องจากดินยังไม่แน่นเมื่อติดตั้งบ่อ คสล.เสร็จและทิ้งช่วงเวลาไม่นานบ่อ คสล.จะทรุดและเอียงทำให้ไปกดเสาแอร์วาล์วและสามทางแตกหรือฉีกขาดในที่สุด ดังนั้น ควรกดเสาเข็มไม้ไว้ที่สามทางตัวล่างและทั้งสี่มุมของบ่อ คสล.
clip_image002
ภาพที่ 1 แสดงการติดตั้งแอร์วาล์วและบ่อ คสล. เมื่อวางท่อในผิวจราจร
clip_image004
ภาพที่ 2 แสดงวิธีการติดตั้งชุดแอร์วาล์วในเส้นท่อเมนเมื่อวางในร่องดิน

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

วิธีตรวจสอบค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ

     ปกติแล้วการใช้น้ำประปาตามบ้านพักอาศัยทั่วๆไปเฉลี่ยคนละ 200 ลิตรต่อวัน ใน 1 เดือนการใช้น้ำประมาณ 6000 ลิตรต่อ 1 คน ดังนั้นค่าน้ำประปาสำหรับบ้านพักอาศัยราคาประมาณ คิวละ 12  บาท (น้ำ 1 คิวมีค่าเท่ากับ 1000 ลิตร) หรือประมาณลิตรละ 12 สตางค์ ดังนั้นการใช้น้ำทั้งเดือนประมาณคนละ  72 บาท เมื่อรวมค่าบริการอีก 50 บาท 1 เดือนเราจะใช้น้ำประปาประมาณ 100 บาท

              ซึ่งเราจะเห็นข่าวบ่อยๆที่ค่าน้ำประปาสูงผิดปกติเกินจริง ดังนั้นเราต้องหมั่นตรวจสอบมิเตอร์น้ำทุกๆสัปดาห์ก็จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ แต่ถ้าหากพบว่าใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาผิดปกติให้ตรวจสอบดังนี้

1. ให้ปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบ้าน(หลังจากมาตรวัดน้ำ)

2.  ถ้าพบว่ามิเตอร์น้ำยังหมุนแสดงว่าท่อภายในของเราชำรุด 

3.  ปิดมิเตอร์น้ำไว้ก่อนและรีบดำเนินการซ่อมเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนนี้เจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดครับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การวางท่อเหล็กเหนียวโดยต่อท่อแบบใช้ Mcanical Coupling


    การวางท่อเหล็กเหนียวชนิดใต้ดิน โดยต่อท่อแต่ละท่อนด้วย Mcanical Coupling เมื่อเปรียบเทียบกับการต่อด้วยหน้าจานเหล็กเหนียวตาดี พบว่าการทำงานด้วยวิธีนี้จะเร็วกว่ากันมาก และมีความยืดหยุ่นต่อการทำงานมากกว่าโดยสามารถเบนซ้าย-ขวา หรือ บน-ล่าง ประมาณ 10 องศา ได้โดยไม่รั่ว ขณะที่การต่อแบบหน้าจานทำได้ยาก
clip_image002 clip_image004
ภาพที่ 1 แสดงการวางท่อและต่อท่อด้วย Mcanical Coupling

การต่อท่อด้วย Mcanical Coupling มีวิธีการทำงานดังนี้
1. ขุดร่องดินจนได้ความลึกตามต้องการ
2. ใช้แรงงานปรับบดอัดดินในร่องดินให้ได้ระดับ
3. วัดระยะความยาวปลายท่อท่อนที่ 1 ว่าอยู่ตรงจุดไหน เมื่อได้แล้วให้ขุดหลุมให้ลึกจากระดับท้องท่อท่อนที่ 1 ประมาณ 30 ซม. โดยให้ห่างจากปลายท่อท่อนที่ 1 และ 2 ข้างละ 50 ซม.
4. ยกท่อท่อนที่ 1 โดยใช้สายพานยกท่อลงในร่องดิน
5. ทำความสะอาดปลายท่อท่อนที่ 1 โดยใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน
6. ประกอบแหวนข้าง ชิ้นที่ 1 และตามด้วยแหวนยางชิ้นที่ 1 โดยใช้มือดันเข้าไปห่างจากปลายท่อประมาณ 10 ซม.
7. ยกท่อท่อนที่ 2 ลงในร่องดินที่ขุดเตรียมไว้แล้ว ทำความสะอาดปลายท่อท่อนที่ 2 โดยใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน
8. ประกอบแหวนข้าง ชิ้นที่ 2 , แหวนยางชิ้นที่ 2 , และแหวนข้างตามลำดับ โดยใช้มือดันแหวนกลางโผล่จากปลายท่อท่อนที่ 2 ประมาณ 5 ซม.
9. ใช้รถยกท่อท่อนที่ 2 ให้พ้นจากระดับดินเล็กน้อยแล้วใช้แรงงานจับปลายท่อท่อนที่ 2 ค่อยๆดันท่อท่อนที่ 2 เข้าไปหาท่อท่อนที่ 1 โดยใช้แหวนกลางเป็นตัวบังคับ โดยให้ปลายท่อระหว่างท่อนที่ 1 กับท่อท่อนที่ 2 ห่างกันไม่เกิน 5 มม.
10. ใช้ประแจหรือบล๊อคลมขันน๊อตทุกๆตัวให้แน่น
11. ทำตามลำดับที่ 3 ถึง 9 จนเสร็จ
12. เมื่อวางได้ความยาวพอประมาณให้ปิดหน้าจานตาบอดเพื่อเติมน้ำและทดสอบน้ำต่อไป

วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

มาตรฐานท่อเหล็กเหนียว(Steel Pipe)

ท่อเหล็กเหนียวที่ใช้ในงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนั้นจะใช้ตาม มอก. 427 “ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ” ชั้น คุณภาพ ข. หรือ ค. มีคุณสมบัติทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ขนาดและมิติที่ใช้มีดังนี้
IMG
ดังนั้น เราสามารถที่จะคำนวณ น้ำหนัก จำนวนเที่ยว การขนส่งท่อออกไปยังหน่วยงานก่อสร้างได้

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

combination air valve

    Combination Air Valve  เป็นวาล์วที่มีระบบไล่อากาศออกและดึงอากาศเข้าท่อ  มี Large Orifice เท่ากับขนาดของวาล์ว และมี Small Orifice พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของน้ำและอากาศ(Anti-Shock)  วาล์วจะทำงานอัตโนมัติขณะเติมน้ำเข้าท่อและเกิด Column Separation  เป็นวาล์วป้องกันการเกิด Surge และ Water Hammer  ทนความดันใช้งานไม่น้อยกว่า 10 กก./ซม.  วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การต่อท่อ HDPE แบบ Electro Fusion

         เป็นการต่อท่อโดยการหลอมเนื้อท่อกับตัวข้อต่อ เช่น ข้องอ  สามทาง  ข้อต่อตรง ฯลฯ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีขดลวดตัวนำกระแสไฟฟ้าจะฝังอยู่ในผนังของตัวข้อต่อ จากนั้นสวมปลายท่อที่จะเชื่อมติดกันเข้าไปในตัวข้อต่อ แล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าทางขดลวดตัวนำเพื่อสร้างความร้อนให้เกิดขึ้นบริเวณผนังด้าน ในของตัวข้อต่อ ความร้อนจะทำให้เนื้อท่อและตัวข้อต่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นปล่อยให้เย็น ท่อจะแข็งตัวและเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน การเชื่อมวิธีนี้สามารถเชื่อมท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 20 มิลลิเมตร จนถึง 400 มิลลิเมตร วิธีการเชื่อมนี้นิยมมากในการเชื่อม ท่อน้ำดื่ม   ท่อก๊าซ
fully-automatic-electro-fusion-control-box
ข้อดีของการต่อท่อด้วยวิธี Electro Fusion
1.ใช้งานง่ายในพื้นที่แคบๆ เช่น ย่านชุมชน
2. เคลื่อนย้ายสะดวก เนื่องจากมีน้ำหนักเบา
3. สะดวกในการใช้งาน  เนื่องจากใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 220 v 
4. เหมาะสำหรับในงานซ่อมท่อ
download