วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557

combination air valve

    Combination Air Valve  เป็นวาล์วที่มีระบบไล่อากาศออกและดึงอากาศเข้าท่อ  มี Large Orifice เท่ากับขนาดของวาล์ว และมี Small Orifice พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของน้ำและอากาศ(Anti-Shock)  วาล์วจะทำงานอัตโนมัติขณะเติมน้ำเข้าท่อและเกิด Column Separation  เป็นวาล์วป้องกันการเกิด Surge และ Water Hammer  ทนความดันใช้งานไม่น้อยกว่า 10 กก./ซม.  วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การต่อท่อ HDPE แบบ Electro Fusion

         เป็นการต่อท่อโดยการหลอมเนื้อท่อกับตัวข้อต่อ เช่น ข้องอ  สามทาง  ข้อต่อตรง ฯลฯ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีขดลวดตัวนำกระแสไฟฟ้าจะฝังอยู่ในผนังของตัวข้อต่อ จากนั้นสวมปลายท่อที่จะเชื่อมติดกันเข้าไปในตัวข้อต่อ แล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าทางขดลวดตัวนำเพื่อสร้างความร้อนให้เกิดขึ้นบริเวณผนังด้าน ในของตัวข้อต่อ ความร้อนจะทำให้เนื้อท่อและตัวข้อต่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นปล่อยให้เย็น ท่อจะแข็งตัวและเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน การเชื่อมวิธีนี้สามารถเชื่อมท่อที่มีขนาดตั้งแต่ 20 มิลลิเมตร จนถึง 400 มิลลิเมตร วิธีการเชื่อมนี้นิยมมากในการเชื่อม ท่อน้ำดื่ม   ท่อก๊าซ
fully-automatic-electro-fusion-control-box
ข้อดีของการต่อท่อด้วยวิธี Electro Fusion
1.ใช้งานง่ายในพื้นที่แคบๆ เช่น ย่านชุมชน
2. เคลื่อนย้ายสะดวก เนื่องจากมีน้ำหนักเบา
3. สะดวกในการใช้งาน  เนื่องจากใช้แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ 220 v 
4. เหมาะสำหรับในงานซ่อมท่อ
download

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

รายงานการเชื่อมท่อ HDPE

เดิมการเชื่อมท่อ HDPE จะใช้แรงงานคนสังเกตจากตะเข็บแนวท่อและต้องอาศัยประสบการณ์ แต่ปัจจุบันการเชื่อมท่อ HDPE จะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม(LDU) ออกรายงานผลการเชื่อมที่แม่นยำ น่าเชื่อถือ ทำให้ข้อมูลการเขื่อมที่ได้แน่นอน เกิดความผิดพลาดน้อยจากภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของรายงานผลการเชื่อม ซึ่งจะแสดงรายละเอียดไว้ครบถ้วน

IMG_00061

ความเสียหายของท่อจากเครื่องจักร

การติดตั้งแท่นรับท่อบริเวณ สามทาง ท่อโค้ง ปลายท่อ มีความจำเป็นอย่างมาก ยิ่งหากบริเวณนั้นเป็นดินอ่อนการขุดดินและวางท่อทันที่มีโอกาสทรุดตัวสูง ดังนั้นจึงต้องติดตั้งแท่นคอนกรีตให้รับแรงทั้งแนวดิ่งและแนวราบให้เพียงพอกับแรงดันของน้ำในเส้นท่อขณะจ่ายออกสู่ระบบ และที่มักลือกันบ่อยๆจะจะเป็นแรงภายนอก ได้แก่ดินถมหลังท่อ และที่สำคัญเครื่องจักรขณะขุดวางท่อต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

100_1908 (Small)

จากภาพท่อโค้งเหล็กหล่อทรุดตัวเนื่องจากติดตั้งแท่นรับท่อไม่แข็งแรงเพียงพอประกอบกับขณะติดตั้งรถแบคโฮได้ปรับดินและย่ำบริเวณหลังท่อ จึงทำให้เสียหายตามภาพ

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ท่อแตก!!สาเหตุจากไม่รองทราย

การวางท่อ พีวีซี(PVC) นั้นโดยทั่วไปพื้นที่ต้องเรียบ ไม่มีเม็ดหิน กรวด อยู่ แต่หากมีจริงๆจำเป็นต้องรองพื้นและกลบด้วยทรายหยาบ จากภาพด้านล่างนี้สภาพดินมีเศษหินปนอยู่และขณะวางท่อเก็บออกไม่หมด จึงทำให้เสียหายเป็นอย่างมาก

100_2086 (Small)

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การติดตั้งแอร์วาล์ว(Air Valve)

งานติดตั้งชุดแอร์วาล์วจะติดตั้งตรงตำแหน่งจุดสูงสุดของแนวท่อ หรือจุดปลายของตำแหน่งสะพานรับท่อมีวัตถุประสงค์เพื่อระบายอากาศในเส้นท่อ

ปัญหาที่เจอบ่อยคือ

1.พบว่าบางจุดในแบบแปลนไม่มีตำแหน่งติดตั้งแอร์วาล์วเมื่อวางท่อแล้วเสร็จน้ำประปาจะไม่ไหลเนื่องจากมีลมในเส้นท่อ ทำให้ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อคิดค่างานเพิ่มและต้องมาติดตั้งอีกครั้ง

2. ขณะติดตั้งแอร์วาล์วเสร็จเนื่องจากดินยังไม่แน่นเมื่อติดตั้งบ่อ คสล.เสร็จและทิ้งช่วงเวลาไม่นานบ่อ คสล.จะทรุดและเอียงทำให้ไปกดเสาแอร์วาล์วและสามทางแตกหรือฉีกขาดในที่สุด ดังนั้น ควรกดเสาเข็มไม้ไว้ที่สามทางตัวล่างและทั้งสี่มุมของบ่อ คสล.

clip_image002

ภาพที่ 1 แสดงการติดตั้งแอร์วาล์วและบ่อ คสล. เมื่อวางท่อในผิวจราจร

clip_image004

ภาพที่ 2 แสดงวิธีการติดตั้งชุดแอร์วาล์วในเส้นท่อเมนเมื่อวางในร่องดิน

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

การทดสอบแรงดันน้ำ(Pressure Test) ในเส้นท่อ

ในงานวางท่อประปาจะประกอบด้วยงานขุดวางและงานการทดสอบความดันน้ำ(Pressure Test) ในเส้นท่อ และนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญรองจากงานวางท่อ ซึ่งขณะวางท่อต้องวางแผนการทดสอบน้ำตามจุดที่ขุดวางท่อตามไปด้วย ไม่ควรปล่อยไว้ยาวๆแล้วจึงทดสอบ เพราะว่ามีปัญหามากๆ

การทดสอบความดันในเส้นท่อเป็นการทดสอบการรั่วซึมของข้อต่อว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยยึดถือปริมาณการรั่วซึมสูงสุดที่ยอมให้เป็นเกณฑ์ ซึ่งได้มาจากการคำนวณหรือกราฟ ในงานทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อปกติต้องเติมน้ำในเส้นท่อไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง แล้วจึงทำการทดสอบความดันน้ำ

clip_image002

ตัวอย่างจุดทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ

รายงานทดสอบน้ำ

ตัวอย่างรายงานผลการทดสอบน้ำท่อ HDPE