วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

การวางท่อเหล็กเหนียวโดยต่อท่อแบบใช้ Mcanical Coupling

การวางท่อเหล็กเหนียวชนิดใต้ดิน โดยต่อท่อแต่ละท่อนด้วย Mcanical Coupling เมื่อเปรียบเทียบกับการต่อด้วยหน้าจานเหล็กเหนียวตาดี พบว่าการทำงานด้วยวิธีนี้จะเร็วกว่ากันมาก และมีความยืดหยุ่นต่อการทำงานมากกว่าโดยสามารถเบนซ้าย-ขวา หรือ บน-ล่าง ประมาณ 10 องศา ได้โดยไม่รั่ว ขณะที่การต่อแบบหน้าจานทำได้ยาก

clip_image002 clip_image004

ภาพที่ 1 แสดงการวางท่อและต่อท่อด้วย Mcanical Coupling

การต่อท่อด้วย Mcanical Coupling มีวิธีการทำงานดังนี้

1. ขุดร่องดินจนได้ความลึกตามต้องการ

2. ใช้แรงงานปรับบดอัดดินในร่องดินให้ได้ระดับ

3. วัดระยะความยาวปลายท่อท่อนที่ 1 ว่าอยู่ตรงจุดไหน เมื่อได้แล้วให้ขุดหลุมให้ลึกจากระดับท้องท่อท่อนที่ 1 ประมาณ 30 ซม. โดยให้ห่างจากปลายท่อท่อนที่ 1 และ 2 ข้างละ 50 ซม.

4. ยกท่อท่อนที่ 1 โดยใช้สายพานยกท่อลงในร่องดิน

5. ทำความสะอาดปลายท่อท่อนที่ 1 โดยใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน

6. ประกอบแหวนข้าง ชิ้นที่ 1 และตามด้วยแหวนยางชิ้นที่ 1 โดยใช้มือดันเข้าไปห่างจากปลายท่อประมาณ 10 ซม.

7. ยกท่อท่อนที่ 2 ลงในร่องดินที่ขุดเตรียมไว้แล้ว ทำความสะอาดปลายท่อท่อนที่ 2 โดยใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน

8. ประกอบแหวนข้าง ชิ้นที่ 2 , แหวนยางชิ้นที่ 2 , และแหวนข้างตามลำดับ โดยใช้มือดันแหวนกลางโผล่จากปลายท่อท่อนที่ 2 ประมาณ 5 ซม.

9. ใช้รถยกท่อท่อนที่ 2 ให้พ้นจากระดับดินเล็กน้อยแล้วใช้แรงงานจับปลายท่อท่อนที่ 2 ค่อยๆดันท่อท่อนที่ 2 เข้าไปหาท่อท่อนที่ 1 โดยใช้แหวนกลางเป็นตัวบังคับ โดยให้ปลายท่อระหว่างท่อนที่ 1 กับท่อท่อนที่ 2 ห่างกันไม่เกิน 5 มม.

10. ใช้ประแจหรือบล๊อคลมขันน๊อตทุกๆตัวให้แน่น

11. ทำตามลำดับที่ 3 ถึง 9 จนเสร็จ

12. เมื่อวางได้ความยาวพอประมาณให้ปิดหน้าจานตาบอดเพื่อเติมน้ำและทดสอบน้ำต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น