วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

การต่อท่อHDPE

      โดยทั่วไปท่อ HDPE จะมีหลายชั้นคุณภาพ เช่น PN 6.3 , PN 10 ความยาวมีทั้งแบบม้วนสำหรับท่อขนาด 20 – 110 มม. และแบบท่อนสำหรับท่อขนาด 110 ขึ้นไป โดยทั่วไปจะใช้ความยาวท่อนละ 6 เมตร ทั้งนี้เราสามารถสั่งความยาวได้ตามที่เราต้องการเพื่อสะดวกต่อการขนส่งจากโรงงานมายังหน่วยงาน และหากสั่งความยาวของท่อได้เหมาะสมกับสภาพหน้างานจะมีผลทำให้ประหยัดค่าแรงและอุปกรณ์ในการต่อท่อแต่ละท่อนอีกด้วย ตามมาตรฐานของ กปภ. สามารถแบ่งการต่อท่อตามขนาดท่อเป็น 2 ประเภท

1. ท่อ HDPE ขนาด OD เล็กกว่า 110 มม. ให้ใช้ข้อต่อแบบ Compression หรือ เชื่อมต่อแบบ Butt Fusion หรือแบบ Electro Fusion

2. ท่อ HDPE ขนาด OD ตั้งแต่ 110 มม. ขึ้นไป ให้ใช้วิธีการ เชื่อมต่อแบบ Butt Fusio