วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

วิธีดันท่อปลอกลอดถนน

ขั้นตอนในการทำงานมีดังนี้
1. ขุดหลุมเปิดบ่อรับกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตรและลึกโดยประมาณ 3.50 เมตร โดยให้ตอกเหล็กค้ำยันจนถึงดินแข็ง

                         clip_image002

2. แต่งก้นหลุมให้เรียบร้อยจนได้ระดับ
3. วางรางเหล็กที่มีความยาวใกล้เคียงกับขนาดของความยาวหลุม โดยให้ปลายรางข้างหนึ่งแตะชิดกับเสาค้ำยัน


                             clip_image004
4. ติดตั้งเครื่องมือดันท่อในตำแหน่งเดียวกับรางเหล็ก และตั้งกระบอกไฮโดรลิคโดยยึดกับรางเหล็กให้มั่นคง
5. วางท่อปลอกความยาวประมาณ 3 เมตร ลงในตำแหน่งเดียวกับรางเหล็ก
6. ใช้แผ่นเหล็กรองระหว่างปลายท่อปลอกกับแกนกระบอกไฮโดรลิคแล้วจึงเริ่มทำการดัน (ในระหว่างดันท่อได้พอประมาณใช้รถแบคโฮตักดินขึ้นจากหลุม)
7. เมื่อทำการดันท่อปลอกจมดินจนเหลือปลายโผล่พอประมาณ 40 ซม. ให้ถอยแกนของกระบอกโฮโดรลิคแตะชิดกับเสาค้ำยัน
8. วางท่อปลอกท่อนใหม่(ความยาว 3 เมตร)เชื่อมต่อท่อปลอกที่ดันไปแล้วเข้าด้วยกันโดยรอบและต้องเช็คระดับน้ำให้ได้ระดับ แล้วจึงทำการดันต่อ
9. ทำตามขั้นตอนที่ 5 – 8 จนสิ้นสุดการดันท่อตามแบบแปลน
10. ทำการวางท่อไส้(ท่อลอด) ตามแบบแปลนโดยให้ปลายทั้งสองด้านอยู่ในแนวระดับกับท่อเดิมหรือท่อวางใหม่ให้มากที่จุด
11. อุดปลายท่อปลอกทั้งสองด้านด้วยปูนทรายให้ปิดสนิทเพื่อกันดินไหลเข้าไปในท่อปลอกซึ่งจะทำให้ดินบริเวณที่ดันลอดทรุดและยุบตัวได้
*** ควรเปิดบ่อรับด้วยเพื่อมิให้ชนท่อเดิม(ถ้ามี)

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การติดตั้งเสา คสล.รับท่อเหล็ก

      ในการก่อสร้างเสา คสล.เพื่อรับท่อเหล็ก ส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างช่วงข้ามคลอง หนอง บึง ห้วย เนื่องจากไม่สามารถวางท่อทั่วไปได้ แต่การก่อสร้างเสา คสล. นั้นจะต้องสำรวจแนวและระดับในการก่อสร้างให้ชัดเจนเสียก่อน โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
  • แนวในการก่อสร้างเสา คสล. รับท่อเหล็ก จะต้องก่อสร้างให้ชิดแนวเขตทางมากที่สุด เนื่องจากในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีการขยายเขตวางท่อประปาเพิ่มเติม จะได้มีพื้นที่ในการก่อสร้างเพิ่มเติมได้ จะสังเกตุได้หลายพื้นที่มีเสารับท่อ คสล. หลายขนาด พื้นที่ในการวางท่อใหม่แทบจะไม่มี
  • ตำแหน่งของเสา คสล. รับท่อจะต้องอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเสาตอม่อของสะพานข้ามคลอง เพื่อป้องกันไม่ให้ขวางทิศทางการไหลของน้ำ
  • ระดับของเสา คสล.รับท่อเมื่อติดตั้งท่อเหล็กแล้วระดับท้องท่อเหล็กจะต้องสูงไม่น้อยกว่าท้องสะพานข้ามคลอง
การติดตั้งเสา คสล. รับท่อเหล็กที่ถูกต้อง
          
                จากภาพจะเห็นว่าจัดแนวเสาคสล.รับท่อและระดับของเสาคสล.รับท่อได้อย่างเหมาะสม จึงทำให้ไม่เป็นอุปสรรค์ของการไหลของน้ำ  แต่ถ้าจัดตำแหน่งไม่ถูกต้องก็จะทำให้เศษขยะต่างๆมาติดตรงตำแหน่งเสารับท่อและกีดขวางทิศทางการไหลของน้ำได้  ฉะนั้นในขั้นตอนการก่อสร้างผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้ความสำคัญด้วย

ตัวอย่างเสา คสล.รับท่อเหล็กขนาด 400-600 มม.
  https://youtu.be/FXHaQneXHIg
ตัวอย่างเสา คสล.รับท่อเหล็กขนาด 200-300 มม.
https://youtu.be/WR75XdYL41A
ตัวอย่างเสา คสล.รับท่อเหล็กขนาด 100-150 มม.
https://youtu.be/D2GmydEwz0w

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การติดตั้งแอร์วาล์ว(Air Valve)

การติดตั้งแอร์วาล์ว(Air Valve)


     งานติดตั้งชุดแอร์วาล์วจะติดตั้งตรงตำแหน่งจุดสูงสุดของแนวท่อ หรือจุดปลายของตำแหน่งสะพานรับท่อมีวัตถุประสงค์เพื่อระบายอากาศในเส้นท่อ
ปัญหาที่เจอบ่อยคือ
1.พบว่าบางจุดในแบบแปลนไม่มีตำแหน่งติดตั้งแอร์วาล์วเมื่อวางท่อแล้วเสร็จน้ำประปาจะไม่ไหลเนื่องจากมีลมในเส้นท่อ ทำให้ต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อคิดค่างานเพิ่มและต้องมาติดตั้งอีกครั้ง
2.ขณะติดตั้งแอร์วาล์วเสร็จเนื่องจากดินยังไม่แน่นเมื่อติดตั้งบ่อ คสล.เสร็จและทิ้งช่วงเวลาไม่นานบ่อ คสล.จะทรุดและเอียงทำให้ไปกดเสาแอร์วาล์วและสามทางแตกหรือฉีกขาดในที่สุด ดังนั้น ควรกดเสาเข็มไม้ไว้ที่สามทางตัวล่างและทั้งสี่มุมของบ่อ คสล.

      บ่อแอร์วาล์ว

                            การติดตั้งบ่อแอร์วาล์วกรณีวางท่อใต้ผิวจราจร

                                 บ่อแอร์วาล์ว

                                  การติดตั้งบ่อแอร์วาล์วกรณีวางท่อในร่องดิน

  ลักษณบ่อแอร์วาล์วที่ติดตั้งมีลักษณะตามนี้ครับ

           

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การทดสอบแรงดันน้ำ(Pressure Test) ในเส้นท่อ


ในงานวางท่อประปาจะประกอบด้วยงานขุดวางและงานการทดสอบความดันน้ำ(Pressure Test) ในเส้นท่อ และนับว่าเป็นส่วนที่สำคัญรองจากงานวางท่อ ซึ่งขณะวางท่อต้องวางแผนการทดสอบน้ำตามจุดที่ขุดวางท่อตามไปด้วย ไม่ควรปล่อยไว้ยาวๆแล้วจึงทดสอบ เพราะว่ามีปัญหามากๆ
การทดสอบความดันในเส้นท่อเป็นการทดสอบการรั่วซึมของข้อต่อว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่ โดยยึดถือปริมาณการรั่วซึมสูงสุดที่ยอมให้เป็นเกณฑ์ ซึ่งได้มาจากการคำนวณหรือกราฟ ในงานทดสอบความดันน้ำในเส้นท่อปกติต้องเติมน้ำในเส้นท่อไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง แล้วจึงทำการทดสอบความดันน้ำ

                                                       clip_image002

                          ตัวอย่างจุดทดสอบแรงดันน้ำในเส้นท่อ

                                                   

                      

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

การวางท่อเหล็กเหนียวโดยต่อท่อแบบใช้ Mcanical Coupling


    การวางท่อเหล็กเหนียวชนิดใต้ดิน โดยต่อท่อแต่ละท่อนด้วย Mcanical Coupling เมื่อเปรียบเทียบกับการต่อด้วยหน้าจานเหล็กเหนียวตาดี พบว่าการทำงานด้วยวิธีนี้จะเร็วกว่ากันมาก และมีความยืดหยุ่นต่อการทำงานมากกว่าโดยสามารถเบนซ้าย-ขวา หรือ บน-ล่าง ประมาณ 10 องศา ได้โดยไม่รั่ว ขณะที่การต่อแบบหน้าจานทำได้ยาก


                             clip_image002 

            แสดงการวางท่อและต่อท่อด้วย Mcanical Coupling

การต่อท่อด้วย Mcanical Coupling มีวิธีการทำงานดังนี้
1. ขุดร่องดินจนได้ความลึกตามต้องการ
2. ใช้แรงงานปรับบดอัดดินในร่องดินให้ได้ระดับ
3. วัดระยะความยาวปลายท่อท่อนที่ 1 ว่าอยู่ตรงจุดไหน เมื่อได้แล้วให้ขุดหลุมให้ลึกจากระดับท้องท่อท่อนที่ 1 ประมาณ 30 ซม. โดยให้ห่างจากปลายท่อท่อนที่ 1 และ 2 ข้างละ 50 ซม.
4. ยกท่อท่อนที่ 1 โดยใช้สายพานยกท่อลงในร่องดิน
5. ทำความสะอาดปลายท่อท่อนที่ 1 โดยใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน
6. ประกอบแหวนข้าง ชิ้นที่ 1 และตามด้วยแหวนยางชิ้นที่ 1 โดยใช้มือดันเข้าไปห่างจากปลายท่อประมาณ 10 ซม.
7. ยกท่อท่อนที่ 2 ลงในร่องดินที่ขุดเตรียมไว้แล้ว ทำความสะอาดปลายท่อท่อนที่ 2 โดยใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดทั้งภายนอกและภายใน
8. ประกอบแหวนข้าง ชิ้นที่ 2 , แหวนยางชิ้นที่ 2 , และแหวนข้างตามลำดับ โดยใช้มือดันแหวนกลางโผล่จากปลายท่อท่อนที่ 2 ประมาณ 5 ซม.
9. ใช้รถยกท่อท่อนที่ 2 ให้พ้นจากระดับดินเล็กน้อยแล้วใช้แรงงานจับปลายท่อท่อนที่ 2 ค่อยๆดันท่อท่อนที่ 2 เข้าไปหาท่อท่อนที่ 1 โดยใช้แหวนกลางเป็นตัวบังคับ โดยให้ปลายท่อระหว่างท่อนที่ 1 กับท่อท่อนที่ 2 ห่างกันไม่เกิน 5 มม.
10. ใช้ประแจหรือบล๊อคลมขันน๊อตทุกๆตัวให้แน่น
11. ทำตามลำดับที่ 3 ถึง 9 จนเสร็จ
12. เมื่อวางได้ความยาวพอประมาณให้ปิดหน้าจานตาบอดเพื่อเติมน้ำและทดสอบน้ำต่อไป

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

วิธีตรวจสอบค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ

     ปกติแล้วการใช้น้ำประปาตามบ้านพักอาศัยทั่วๆไปเฉลี่ยคนละ 200 ลิตรต่อวัน ใน 1 เดือนการใช้น้ำประมาณ 6000 ลิตรต่อ 1 คน ดังนั้นค่าน้ำประปาสำหรับบ้านพักอาศัยราคาประมาณ คิวละ 12  บาท (น้ำ 1 คิวมีค่าเท่ากับ 1000 ลิตร) หรือประมาณลิตรละ 12 สตางค์ ดังนั้นการใช้น้ำทั้งเดือนประมาณคนละ  72 บาท เมื่อรวมค่าบริการอีก 50 บาท 1 เดือนเราจะใช้น้ำประปาประมาณ 100 บาท


              ซึ่งเราจะเห็นข่าวบ่อยๆที่ค่าน้ำประปาสูงผิดปกติเกินจริง ดังนั้นเราต้องหมั่นตรวจสอบมิเตอร์น้ำทุกๆสัปดาห์ก็จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ แต่ถ้าหากพบว่าใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาผิดปกติให้ตรวจสอบดังนี้

1. ให้ปิดก๊อกน้ำทุกตัวภายในบ้าน(หลังจากมาตรวัดน้ำ)

2.  ถ้าพบว่ามิเตอร์น้ำยังหมุนแสดงว่าท่อภายในของเราชำรุด 

3. ปิดมิเตอร์น้ำไว้ก่อนและรีบดำเนินการซ่อมเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนนี้เจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดครับ

วันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2558

มาตรฐานท่อเหล็กเหนียว(Steel Pipe)

ท่อเหล็กเหนียวที่ใช้ในงานประปาของการประปาส่วนภูมิภาคนั้นจะใช้ตาม มอก. 427 “ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ” ชั้น คุณภาพ ข. หรือ ค. มีคุณสมบัติทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ขนาดและมิติที่ใช้มีดังนี้
IMG
ดังนั้น เราสามารถที่จะคำนวณ น้ำหนัก จำนวนเที่ยว การขนส่งท่อออกไปยังหน่วยงานก่อสร้างได้